ACC-T001

TAGs RFID per a metall i altes temperatures. Càpsula de termoplàstic

Disenyats especialment com a suport pe TAGs de vidre i la seva integració sobre superfícies metàl•liques i per aplicacions amb temperatures estremes (de -50ºC fina a +280ºC).
Podem fabricar-ho en qualsevol tipus de termoplàstic, sota comandat.
Sectors d’utilització: Ganxos de’escorxador, safates d’ultracongelació sector del peix, carros, cubetes, contenidors, gàbies i qualsevol element ja sigui de metall o de qualsevol un altre material.
Manté les mateixes prestacions de lectura, sobre qualsevol cos ja sigui metall o no.

Descarregar (pdf)...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply