GOLFACCDAT

Sintonitzador d’ antenes LF HDX per S2000 TIRIS

Unitat de sintonizació dinàmica d’ antenes per lectors S2000
amb mòduls de control CTL-MBxB i CTL-ETH8 amb RFM-007B.
No precisa configuració; connectar i treballar.
Inductància d’ antena: 26 ~ 29 uH
Alimentació (Vdc): 10 ~ 24
Freqüència (kHz): 134,2
Temp. de treball : -25ºC ~ +70ºC