RI-MOD-TX8A

Multiplexador per antenes LF HDX

Multiplexador per a 4 antenes remotes per mòdulo
RI-RFM-008B i RI-ACC-008B amb antena
El multiplexador està controlat per RI-CTL-MB2B o -MB6B
Admet una distància entre el lector i l’ antena de fins a 120 metres
Inductància d’ antena: 8 ~ 80 uH
Ajust de ressonància : Inductiu i capacitiu (@ RI-ACC-008B)
Alimentació (Vdc): 10 ~ 24
Freqüència (kHz): 134,2
Dimensions (mm) : 136 x 90 x 31
Temp. de treball : -25ºC ~ +70ºC