GOHFANTMUX

Multiplexador d’ antenes HF ISO15693

Multiplexador per antenes i lectors HF de mig
i llarg abast.
Disponible per 4 i 8 antenes, en format placa d’ electrònica
o en caixa d’ electrònica junt al lector o independent.
Per aplicacions on en una àrea de producció es precisa
diferents punts de lectura (màx. distància d’ antena a multiplexor
14 metres).