RI-CTL-MB2B-MB6B

Mòdul de lectura LF HDX S2000 RS485/422

Mòdul de control pels mòduls RF RI-RFM-007B
i RI-RFM-008B amb comunicació sèrie
Alimentació (Vdc): 7 ~ 24
Freqüència (kHz): 134,2
Comunicacions : RS485/USB o RS422/USB
Entrads / Sortides : 8 E/S digitals, 2 sortides amb col·lector obert
Dimensions (mm) : 93 x 82 x 33
Temp. de treball : -40ºC ~ +85ºC