GOUHFMARET6-E

Lector RFID UHF ARU-ETH mig rang amb antena integrada, ethernet

Lector ARU-ETH-lector UHF EPC GEN2 dissenyat
per obtenir el màxim rendiment amb antenes de
mig rang. Sèrie MIRA.
Dispositiu amb PoEthernet i comunicació RS232
més GPIOs digital (in-/outputs).
Pot alimentar-se directament a través del PoE,
o bé pot utilitzar una font d’ alimentació externa.