RI-STU-MRD2

Lector Micro-Reader S2000 LF HDX

Mòdul de lector petit per a comunicar amb els tags HDX
Inductància d’ antena: ~47 uH (Q: 10 ~ 20)
Alimentació (Vdc): 5, regulat
Freqüència (kHz): 134,2
Comunicacions : RS232 (CMOS/TTL); RS232 (amb placa interfície, opcional)
Entrades / Sortides : 8 E/S digitals, 2 sortides amb col·lector obert
Dimensions (mm) : 38,3 x 29,3 x 13,5; 30-pin DIL per soldar o insertar fàcilment
Temp. de treball : -25ºC ~ +50ºC
Soporta programació i ajust de ressonància per identificadors sense codificar
Programa DEMO amb totes les funcions de lectura i grabació de TAGs