GOLFTRPMoM12PBT

Identificador LF per ultracongelació

Identificador per instal·lar sobre metall i ultracongelació.
Versions disponibles:Tots els 12mm de vidre
Freqüència (kHz): 134 HDX i FDX-B
Dimensions (mm) : 50 x 17 x 8
Material : PBT blanc + Elastòmer IP67
Temp. de treball : -50ºC ~ +85ºC
Temp. de emmagatzematgee : -25ºC ~ +85ºC