GOLFRSUDISC30

Disc RFID per elements no metàlics

Disc per contenidors de RSU de plàstic
sense allotjament per Bin Tag
Versions disponibles: 64 Bit R/O EN14803
Freqüència (kHz): 134 HDX i FDX-B
Dimensions (mm) : 30 x 7
Material : PA6 + Epoxy, negre IP67
Temp. de treball : -25ºC ~ +85ºC
Temp. de emmagatzematge : -40ºC ~ +100ºC