Contàcta’ns

Dades de contacte

GIOTEX TAGNOLOGY S.L.
CIF: B64899776
C/. Mallorca 1 Planta 1-1B
08014 Barcelona
e-mail giotex@giotex.com

Tel. : (+34) 934 753 607
Fax: (+34) 934 244 898

Protecció de dades de caràcter personal
Al enviar aquesta comunicació de contacte confirma el consentiment de que les seves dades passin a formar part del fitxer propietat de GIOTEX TAGNOLOGY SL de conformitat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (Llei 15/1999 de 13 de desembre). En el cas de desitjar exercir el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, pot dirigir-se a la direcció de GIOTEX TAGNOLOGY SL al c /. Mallorca 1 Planta 1-1B de Barcelonal (08014).